Zruck zue d Alemannische Bibel (Markgräflerland Eschbach)

Dr dritte Bref vum Johannes uf Markgräfler Alemannisch

S`1. Kapitel

1,1 Dr Älteschte an Gajus, däm Lebe (Liebe), (a) den i(ich) leb(lieb) ha in dr Wohret.

1,2 Mi Lebe (Liebe), i(ich) wünsch, daß ses dir in alle Dinge guet goht un dü gsund bisch, so we s dinere Seele guet goht. 1,3 Denn i(ich) ha mich sehr (sölli) gfreut, als d Breda kumme sin un Zignis ge hän vu dinere Wohret, we dü jo (a) läbsch in dr Wohret. 1,4 I(Ich) ha kei greßeri Fräid(Freud) als de, z härä, daß mini Kinda in dr Wohret läbä.

D Gaschtfrindschaft vum Gajus

1,5 Mi Lebe (Liebe), dü handlesch treu in däm, was dü a d Breda doesch, zmol a fremde, 1,6 de dini Lebi bezige vor d Gmeinde; un dü wirscht guet dra doe, wenn dü sie wieta undaschtitze doesch, we s recht isch vor Gott. (a) 1,7 Denn wägä sinem Name sin sie üszoge un (a) nähmä vu d Heide nigs a. 1,8 Solchi (a) solle ma(mir) au ufnähme, dmit ma(mir) Helfa vu dr Wohret werde. 1,9 I(Ich) ha dr Gmeinde kurz gschribe; aba Diotrephes, der unda dene dr Erschte sin will, nimmt uns(us) nit uf. 1,10 Drum will i(ich) nen, wenn i(ich) kumm, erinnere a sini Arbet, de na(er) doet; denn na macht uns(us) schlecht mit bese Wort un s längt däm noh nit dmit: na(er) selba nimmt d Breda nit uf un hinderet au de, de s mache wen, un wirft sie üs dr Gmeinde.

1,11 Mi Lebe (Liebe), folg nit däm Bese nohch, sundern däm Guete. Wer Guetes doet, der isch vu Gott; wer Beses doet, der het Gott nit gsähne. 1,12 Demetrius het ä guets Zignis vu alle un vu dr Wohret selba; un au mir sin Ziige, un dü weisch, daß unsa Zignis wohr isch. 1,13 I(Ich) hät dir noh viel z schribe; aba (a) i(ich) will nit mit Tinte un Fädere a di schribe. 1,14 I(Ich) hoff aba, di bald z sähne; dann(dnoh) den ma mitänanda schwätze. 1,15 D Friide Gottes soll mit dir si! S greße di d Freunde. Greß alli Freunde, alli mit däm Name.


Letzte Änderungen Januar 8, 2006 by Dietmar Wiesler (Copyright)
Des isch ä Bäitrag vum Dietmar Wiesler fir hufe Evagelium im Netz (Copyright) Dez. 1999